Friday, April 29, 2011

I KORSORDET

Trevlig läsning i tidningen Buss. Ligger på alla bussar tydligen.

No comments: