Saturday, April 10, 2010

2 MINUTER

Så länge tittade jag bort från min klottrande dotter. 2 minuter är
en evighet för en van klottrare som Stina. Hon är helt besatt av att
rita just nu. Team BST har inte en chans mot Team Stina. Det första
hon säger när hon vaknar är "tita" som jag har lärt mig betyder
rita.

No comments: