Thursday, October 6, 2011

LET THERE BE LIGHT

Anna från Nike har varit och roddat med vår Nike-yta idag. Nya fina jackor och nya fina lampor är nu på plats.

No comments: