Sunday, October 31, 2010

PLURA vs DI LEVA vs LILL-BABS vs LASSE BERGHAGEN

Synd att man inte fick se det sexbråket. Hade förmodligen varit
roligt att se.

No comments: