Tuesday, June 8, 2010

ÄGGAKAGA

"här har ni nollåttor!". Alltid lika trevligt med servitörerna på
Nils H.

No comments: