Friday, May 15, 2009

#89


Erik och Yours Truly klättrade några snäpp på Kings lista över svenskt herrmodes 100 största makthavare.
Såhär glada blev Martin, Bingo och jag för den bedriften.

No comments: