Sunday, April 29, 2007

Raw Fusion


På Mosebacke som vanligt. Djurös D-wike och Stafnäs Kronberg( eller Kronhjort-kommer inte ihåg) träffas efter en lång tid. Fresch du e i barret säger Kronberg (eller Kronhjort -kommer inte ihåg).

No comments: